Integration med individuella metoder
Vårbackens HVB utanför Laholm är ett behandlingshem för vuxna män och kvinnor.
Behandlingshemmet startades 1998 och ägs och drivs av Gerry Olsson. Hemmet är rofyllt och vackert beläget en bit utanför Laholm. Hit återvänder de boende varje kväll efter att ha varit ute i samhället och tränat integrering. Vistelsen är frivillig och bygger på att den som får en plats här är motiverad. Personalen är väldigt engagerad och målet är att den integration som ofta misslyckas efter en drogavvänjning ska lyckas här.
- För att nå dit arbetar vi ute i samhället och helt individanpassat, säger Gerry.

De tre T:na är basen och prioriteringen. Tid, tålamod och tillit. Allt det som de med missbruksproblematik har problem med. Minst sex månader vill Gerry och hans personal ha möjlighet att hjälpa sina boende, men gärna betydligt längre. All behandling är anpassad efter individen, man tränar generellt mycket med tålamod, tillit, självförtroende och med ADL-träning som betyder allmän daglig lära. Viktigt är att de boende är trygga och miljön lugn, då stress kan äventyra arbetet.
- Vi ska lära männen ett nytt beteendemönster, som accepteras där ute i samhället. Det är jobbigt för killarna, men vi försöker att ta fram alla deras styrkor och bra egenskaper och bygga på dem, säger Gerry.

Vårbackens HVB

Bransch:
Sjukvård

Telefon: 0705-94 46 60


Email:
gerryolsson@hotmail.com

Hemsida:
www.varbacken.se

Adress:
Vårbackens HVB
Trastvägen 41
31235 Laholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN